Privacyverklaring

Afternoon Stories, gevestigd in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@afternoonstories.com.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij Afternoon Stories een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om de bestelling af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuur- en verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna voor de wettelijke bewaarplicht.

Verstrekking aan derden
Afternoon Stories verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig om de gevraagde service te kunnen verlenen.

Je webshopaccount
Als je bij Afternoon Stories een account aanmaakt bewaren wij je gegevens op een beveiligde omgeving. In je account slaan we informatie op zoals je NAW-gegevens, factuur- en verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Bij het aanmaken van een account kun je zelf een gebruikersnaam kiezen. Je kunt op elk moment de gegevens in je account aanpassen of verwijderen.

Cookies
Afternoon Stories gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@afternoonstories.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Afternoon Stories zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Afternoon Stories wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Afternoon Stories neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@afternoonstories.com